VERTALING VAN HET TECHNISCH JEUGDBELEID IN DE PRAKTIJK

Gepubliceerd op 13 juni 2022 om 11:39

Het technisch jeugdbeleid geeft richting aan alle betrokkenen binnen de jeugdopleiding van de vereniging.

 

Door dit te koppelen aan een brede organisatie en overleg momenten met alle geledingen ontstaat er samenhang en kan er een lange termijn visie uitgerold worden die tot een uniforme werkwijze leidt en tot een betere doorstroming richting de senioren.

 

Omdat er vaak geen langere termijn visie is, of dit niet bij iedereen bekend is ontstaan er vaak "eilandjes" wat het rendement van de jeugdopleiding in gevaar brengt. Het aantal vrijwilligers neemt dan vaak af waardoor de kwaliteit van de jeugdopleiding af neemt.

 

Dankzij een gestructureerde aanpak waarbij een verbeterde communicatie en implementatie zorgen dat iedereen volledig betrokken wordt en ondersteuning wordt geboden aan het jeugdkader zodat zij een optimale bijdrage aan de jeugdopleiding kunnen leveren.

 

ZIE TOELICHTING https://youtu.be/JpS3F4YARnk

 

Voor nadere informatie kunt u gerust contact opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl