Het technisch jeugdbeleid geeft richting aan alle betrokkenen binnen de jeugdopleiding van de vereniging. Door dit te koppelen aan een brede organisatie en overleg momenten met alle geledingen ontstaat er samenhang en kan er een lange termijn visie uitgerold worden die tot een uniforme werkwijze leidt en tot een betere doorstroming richting de senioren.

Omdat er vaak geen langere termijn visie is, of dit niet bij iedereen bekend is ontstaan er vaak "eilandjes" wat het rendement van de jeugdopleiding in gevaar brengt. Het aantal vrijwilligers neemt dan vaak af waardoor de kwaliteit van de jeugdopleiding af neemt.

Dankzij een gestructureerde aanpak waarbij een verbeterde communicatie en implementatie zorgen dat iedereen volledig betrokken wordt en ondersteuning wordt geboden aan het jeugdkader zodat zij een optimale bijdrage aan de jeugdopleiding kunnen leveren.

Wat zijn de voordelen van een technisch jeugdbeleidsplan?

  • Het vergroot de kwaliteit van de jeugdopleiding
  • Het zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid bij de jeugdtrainers en jeugdcoaches
  • Het zorgt voor een betere doorstroming van de junioren naar de senioren
  • Het is maatwerk dus specifiek afgestemd op uw vereniging
  • De ontwikkeling van de jeugdspelers staat centraal

Realisatie Technisch jeugdbeleidsplan

Jeugdvoetbalopleiding zorgt voor een verenigingsbrede opzet waardoor er een breed draagvlak ontstaat wat voor de bereidheid om iedereen mee te krijgen tot het gewenste succes bijdraagt.

Implementatie Technisch jeugdbeleidsplan

In samenspel met de beleidsbepalers verzorgt Jeugdvoetbalopleiding dat de vertaling in de praktijk ontstaat. Dit praktijkgerichte programma zorgt voor een clubspecifieke benadering zodat de voortgang optimaal kan verlopen.

Gedetacheerde Hoofd jeugdopleiding

Deze Hoofd jeugdopleiding is volledig gericht op de wensen en mogelijkheden van de vereniging. De Hoofd jeugdopleiding zorgt voor ondersteuning en begeleiding voor de jeugdtrainers waardoor de jeugdopleiding gestructureerd kan verlopen

Download hier het gratis Speler-volg-systeem!