Veel teams worden getraind en begeleid door onervaren jeugdtrainers en jeugdleiders. Deze krijgen veelal niet of nauwelijks ondersteuning en begeleiding. Het leereffect van de jeugdspelers is dan vaak beperkt. De doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren neemt mede daardoor sterk af bij de vereniging.

Via praktijkgerichte begeleiding en ondersteuning handvatten bieden tijdens zowel trainingen als wedstrijden. Trainers en leiders kunnen daardoor bewust een bijdrage aan de jeugdopleiding van de vereniging.

Train de trainers

Omdat het trainen van jeugdspelers geen eenvoudige opgave is levert specifieke ondersteuning en begeleiding met feedback op maat zeer positieve effecten op.

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen. Doelstelling is om specifiek in te spelen op de wensen en behoeften die leven bij zowel de trainer als de vereniging.

Tijdens reguliere trainingen op de eigen locatie van de vereniging neemt de kennis en kunde toe bij de trainers op een wijze die aansluit bij de leeftijd van de jeugdspelers en gericht is op de clubsituatie. Voordeel is dat dit de jeugdtrainers geen extra tijd kost en dat het gericht is op de trainer zelf en zijn groep.

Alle trainers krijgen tijdens deze begeleiding feedback via een analyse. Die opbouwend positief is met enkele concrete verbeterpunten.

Voordelen van Train de Trainer:

 • Jeugdtrainers krijgen hun eigen training ondersteuning, coaching, begeleiding en feedback van docent.
 • De docent gaat uit vanuit de kwaliteiten en ervaring van de betrokken trainer: Maatwerk dus!
 • Voordeel is dat de trainers er allemaal al zijn omdat het reguliere trainingsavonden betreft.
 • Trainers kunnen in deze opzet de eigen oefenstof voorbereiden die zij willen uitvoeren
 • Omdat er gewerkt wordt met de reguliere teams onder alledaagse omstandigheden kan er praktijkgericht gewerkt worden.
 • De trainingen vinden plaats volgens het trainingsschema van de vereniging.
 • De docent speelt in op de specifieke wensen en ervaring van de trainer.

Coach de coaches

Op de zaterdag wordt er van alles naar de jeugdspelers geschreeuwd. Vaak goed bedoeld maar niet altijd plezierig en zinvol voor de jeugd. Soms raken kinderen hier zelfs onzeker door en zelfs haken diverse jeugdleden af. Coach de Coaches is er op gericht om de jeugdtrainers/jeugdleiders te coachen en van feedback te voorzien zodat de spelers coaching krijgen die past bij de leeftijd en het niveau.

Gebleken is dat als de wedstrijden als leermiddel worden beschouwd er ook meer samenhang tussen training en wedstrijd ontstaat. Hierdoor kan de   gewenste "Rode Draad’’ binnen de jeugdopleiding van de vereniging gerealiseerd worden. Jeugdvoetbalopleiding levert maatwerk en past de benadering volledig aan op de achtergrond en ervaring van de trainers en leiders. De visie van de vereniging blijft daarbij het uitgangspunt. Het aantal keer dat dit op de zaterdag zal plaatsvinden mag de vereniging zelf bepalen.

Wij stimuleren coaches om rekening te houden met:

 • Leeftijdskenmerken;
 • Leeftijdsmogelijkheden;
 • Ontwikkeling spelers;
 • Lezen van voetbal;
 • Positief coachen;
 • Spelers vragen stellen;

Download hier het gratis Speler-volg-systeem!