Interne jeugdtrainerscursussen bij RCSV Zestienhoven

Gepubliceerd op 14 januari 2019 om 15:04

Omdat RCSV Zestienhoven veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zullen er binnenkort twee specifieke interne

jeugdtrainerscursusen plaatsvinden.

Voor iedere jeugdtrainer is een specifieke jeugdtrainerscursus om aan deel te nemen.

Interne jeugdtrainerscursus: voor pupillentrainers
Gericht op: Jeugdtrainers van onder 7,8,9,10,11,12 ( Spelend op klein veld)
Toelichting: Bedoelt voor alle jeugdtrainers van alle jeugdteams tevens kunnen leden die overwegen jeugdtrainer te worden deelnemen.


Interne jeugdtrainerscursus: voor juniorentrainers
Doelgroep: Jeugdtrainers van onder 13,14,15,16,17,18,19 ( Spelend op groot veld)
Toelichting: Bedoeld voor alle jeugdtrainers van alle jeugdteams tevens kunnen leden die overwegen jeugdtrainer te worden deelnemen.

Alle activiteiten vinden plaats op de locatie van RCSV Zestienhoven en de vereniging mag zelf het aantal deelnemers bepalen voor de
geplande jeugdtrainerscursussen.


De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl
Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een eenduidige 

werkwijze voor de totale opleiding van onze jeugdspelers kan zorgdragen.


GROTE VOORDELEN:
- Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
- De scholing is op de eigen locatie
- Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
- Praktijkgericht
- Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
- De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
- Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
- Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren.
Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de
moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen.
Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger
kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Verenigingen die ook belangstelling hebben in de interne jeugdtrainerscursus kunnen, nadere informatie verkrijgen via: info@jeugdvoetbalopleiding