Rijnmond HS kiest voor Rode Draad Leerplan

Gepubliceerd op 15 juli 2020 om 09:57

De Rotterdamse vereniging wil haar jeugdopleiding uniform en optimaal laten verlopen.

In nauwe samenwerking met Jeugdvoetbalopleiding, landelijk actief bij een toenemend aantal verenigingen, kiest Rijnmond HS
voor een gestructureerde en planmatige benadering.

Omdat Rijnmond HS bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle jeugdspelers beter te leren voetballen waardoor de ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze collectief kan plaatsvinden.

Het concept "het Rode Draad Leerplan" is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd, toe te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw club te helpen bij een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging.

Dankzij maatwerk zullen de spelers een totale opleiding krijgen aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. Zeer veel verschillende vormen en trainingen met kwaliteit. We verdelen alle teams van onder 8 tot en met onder 19 in vier verschillende groepen:
- Onderbouw  (6-6) onder 8, 9,en 10 ,
- Onderbouw (8-8) onder 11 en 12 spelers
- Middenbouw  (11 -11)  onder 13, 14 en 15 spelers
- Bovenbouw  (11-11) onder 16, 17, 18 en 19 spelers.

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maandthema's op te leiden met als uitgangspunten:
# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

 

Een toenemend clubs aantal kiest voor het Rode Draad Leerplan van jeugdvoetbalopleiding. Een unieke leerlijn om verenigingsbreed alle jeugdspelers op te leiden.

Zie https://youtu.be/yz9X6JuNK1o


Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders effectiever kunnen bijdragen aan een eenduidige opleiding van de jeugd.

Rijnmond HS wil op deze wijze alle jeugdspelers de optimale jeugdopleiding aanbieden zodat de doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren optimaal kan plaatsvinden.

Verenigingen die meer willen weten over de voordelen van het rode draadleerplan kunnen, vrijblijvend, contact opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl