Specifieke ondersteuning bij de vereniging voor groei meisjesvoetbal

Gepubliceerd op 17 juni 2019 om 09:38

Het succes van het Nederlands damesteam geeft veel mogelijkheden voor alle voetbalverenigingen. Zeker na het WK Damesvoetbal zal de groei nog meer kunnen toenemen.

 

De uitdaging is om deze toestroom van nieuwe jeugdleden in het algemeen en nieuwe meisjesleden in het bijzonder die kwaliteit te bieden waardoor de nieuwe meisjes zich ook thuis voelen binnen de vereniging en voor langere tijd verbonden blijven. Om uit te groeien tot een vitale voetbalvereniging is de aanwezigheid van meisjes en dames een grote succesfactor voor iedere club.

Een onmisbare stap om de meisjesvoetbalopleiding structureel te verbeteren is een technisch jeugdbeleidsplan. Jeugdvoetbalopleiding is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van verenigingen die stappen willen maken om te komen tot een optimale meisjesvoetbalopleiding.

Samen met de beleidsbepalers van de vereniging zorgen wij voor een clubspecifiek meisjesvoetbalplan.

Met name de jeugdspeelsters profiteren van een planmatige aanpak.Jeugdvoetbalopleiding is in staat om de vereniging te helpen aan meerjarenplan dat aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de betreffende vereniging. Maatwerk is noodzakelijk om tot het gewenste succes te komen.

Om de kwaliteit van zowel jeugdtrainers als leiders binnen de meisjesafdeling van de club in staat te stellen een optimale bijdrage te leveren zijn er specifieke scholingsmogelijkheden gericht op de meisjesvoetbalopleiding:
- Interne meisjesvoetbaltrainerscursus
- Wedstrijdgerichte meisjestrainerscursus
- Train -de-trainers avonden
- Het rode draad leerplan
- Coach-de-Coach dagen
- Clinics

Gebleken is dat specifieke aandacht binnen de meisjesafdeling van de vereniging tot een toename van nieuwe leden zorgt maar tevens voor ledenbehoud waardoor de doorstroming vanuit de jeugd richting damesafdeling aanzienlijk toeneemt.

Verenigingen die nadere informatie wensen over de diverse mogelijkheden kunnen, vrijblijvend, contact met ons opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl.