TRAIN DE TRAINERS IN DE PRAKTIJK BIJ DE VERENIGING

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 14:19

Naast het verzorgen van diverse scholingsmogelijkheden verzorgd Jeugdvoetbalopleiding ook praktijkbegeleiding tijdens reguliere jeugdtrainingen.

In overleg met de vereniging wordt een programma opgesteld waarbij de jeugdtrainers ondersteuning, feedback en analyses ontvangen zodat zij 
progressie kunnen boeken als jeugdtrainer en de jeugdspelers effectiever en gerichter kunnen opleiden.

Dankzij het Train de Trainers programma wordt specifiek aandacht geschonken aan:
- Voorbereiding vooraf
- Organiseren van de training
- Trainingsopbouw
- Leeftijdskenmerken
- Trainingsdoeling(en)
- Methodiek
- Didactiek
- Voetbalinhoud
- Pedagogische benadering

 

Omdat het trainen van jeugdspelers geen eenvoudige opgave is levert specifieke ondersteuning en begeleiding met feedback op maat zeer positieve effecten op.

 

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen. Doelstelling is om specifiek in te spelen op de wensen en behoeften die leven bij zowel de trainer als de vereniging.

 

Tijdens reguliere trainingen op de eigen locatie van de vereniging neemt de kennis en kunde toe bij de trainers op een wijze die aansluit bij de leeftijd van de jeugdspelers en gericht is op de clubsituatie. Voordeel is dat dit de jeugdtrainers geen extra tijd kost en dat het gericht is op de trainer zelf en zijn groep.

 

Alle trainers krijgen tijdens deze begeleiding feedback via een analyse. Die opbouwend positief is met enkele concrete verbeterpunten.

 

Voordelen van Train de Trainer:

  • Jeugdtrainers krijgen hun eigen training ondersteuning, coaching, begeleiding en feedback van docent.
  • De docent gaat uit vanuit de kwaliteiten en ervaring van de betrokken trainer: Maatwerk dus!
  • Voordeel is dat de trainers er allemaal al zijn omdat het reguliere trainingsavonden betreft.
  • Trainers kunnen in deze opzet de eigen oefenstof voorbereiden die zij willen uitvoeren
  • Omdat er gewerkt wordt met de reguliere teams onder alledaagse omstandigheden kan er praktijkgericht gewerkt worden.
  • De trainingen vinden plaats volgens het trainingsschema van de vereniging.
  • De docent speelt in op de specifieke wensen en ervaring van de trainer.


Mocht u als vereniging ,vrijblijvend, meer willen weten over dit succesvolle Train-De-Trainers programma neem dan gerust contact met ons op via info@jeugdvoetbalopleiding.nl