BVCB KIEST VOOR INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS

Gepubliceerd op 1 november 2023 om 09:47

De vereniging uit Bergschenhoek wil haar jeugdtrainers specifiek scholen.

 

BVCB wil haar jeugdopleiding optimaliseren. Omdat de club veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal er binnenkort een interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden.

 

Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een "Rode Draad" door de totale opleiding van onze jeugdspelers kan ontstaan.

 

GROTE VOORDELEN:

- De vereniging mag zelf het aantal cursisten bepalen zonder extra kosten!

- De visie en het beleid van de vereniging zelf zijn het uitgangspunt.

- Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.

- De scholing is op de eigen locatie

- Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.

- Praktijkgericht

- Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.

- De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.

- Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.

- Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

 

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren. Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen. Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

 

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

 

Binnen BVCB is dankzij een verenigingsbrede benadering gekozen voor een gestructureerde jeugdopleiding vanuit een specifiek technisch jeugdbeleidsplan met eenduidige trainingen dankzij het Rode Draadleerplan.

 

Hierdoor wordt de samenhang binnen de totale jeugdopleiding vergroot.

 

Door het aanbieden van de interne jeugdtrainerscursus kan de vertaling in de praktijk succesvol verlopen.

 

Verenigingen die ook haar jeugdtrainers scholing willen aanbieden via een interne jeugdtrainerscursus kunnen voor nadere informatie terecht via info@jeugdvoetbalopleiding.nl