INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS BIJ HSV DUNO

Gepubliceerd op 4 september 2023 om 14:06

Bij HSV DUNO zal binnenkort de interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden om collectief de jeugdtrainers specifiek op te leiden.


HSV DUNO, uit Den Haag, wil haar jeugdopleiding de gewenste structuur bieden.

De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een eenduidige werkwijze voor de totale opleiding van onze jeugdspelers kan zorgdragen.

GROTE VOORDELEN:
- Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
- De scholing is op de eigen locatie
- Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
- Praktijkgericht
- Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
- De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
- Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
- Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren. Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docent 
nieuwe inzichten opdoen.


Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger
kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Verenigingen die meer willen weten over de opzet van de interne jeugdtrainerscursus kunnen, vrijblijvend, contact opnemen met ons via info@jeugdvoetbalopleiding.nl