Het verbeteren van een Overtal situatie

Steeds meer verenigingen kiezen voor een eenduidige en gestructureerde jeugdopleiding, waarbij de ontwikkeling van alle jeugdspelers het ultieme doel is.

In dit specifieke PDF staat het verbeteren van het uitspelen van een overtalsituatie centraal. Dit sluit volledig aan binnen de "Nederlandse voetbalcultuur".

Het spel van "Kick en Rush" voetbal is niet aan te raden binnen de jeugdopleiding. Door de technische vaardigheden en het tactisch inzicht te ontwikkelen en hier vanaf de jongste jeugd aan te werken leren kinderen dit spelenderwijs.

Om een overtalsituatie te leren herkennen en toepassen is het van belang om de jeugd een verzorgd positiespel, van achteruit, te leren spelen, zodat de spelers de vrije ruimte en de vrije man leren benutten.

Het leren inspelen op situaties onder volledige weerstand vergroot de vertaling richting de wedstrijd.

Met name het moment leren herkennen wanneer het baltempo of lager moet zijn. De handelingssnelheid is daarbij bepalend.
Dankzij de onderlinge coaching moeten spelers afwisselend de bal vasthouden om de tegenstander te lokken of juist direct te spelen om de vrije ruimte te benutten.

Deze keuzes dient de jeugd te leren via specifieke trainingen met de juiste coachaccenten, zodat spelers hier binnen de jeugdopleiding stappen in kunnen maken.

Met name de onderlinge coaching en samenwerking zijn hierbij bepalend voor het succes.


Door het verbeteren van het uitspelen van de overtalsituatie  optimaal te benutten ondervinden alle jeugdspelers hier grote voordelen van en neemt de kans op een grotere doorstroming van vanuit de junioren naar de senioren sterk toe!

Prijs: € 19,50

Vul onderstaand formulier in om de pdf te bestellen.

Na het afronden van het betaalproces kunt u de PDF gelijk online downloaden.

Link kwijt? Klik dan hier om alsnog uw bestelling af te ronden.