Volop scholingsmogelijkheden van jeugdtrainers op de vereniging in 2024-2025

Gepubliceerd op 2 juni 2024 om 13:46

Steeds meer verenigingen kiezen voor de unieke scholingsmogelijkheden van Jeugdvoetbalopleiding.
Ideaal om als vereniging uw jeugdtrainers in het nieuwe seizoen 2024-2025 specifieke scholing aan te bieden.

 

 

 


Al jarenlang verzorgd Jeugdvoetbalopleiding scholing op maat waarmee jeugdtrainers ,op de eigen locatie, verenigingsbreed stappen mee kunnen maken en alle jeugdspelers ( nog) betere training krijgt.
Waardoor zij zich ,optimaal, ontwikkelen met plezier.

 

Ideaal om alle jeugdtrainers van de vereniging te scholen op de eigen locatie. In heel Nederland wordt er volop gepland met een toenemend aantal verenigingen. 
 
Steeds meer verenigingen realiseren zich dat de goedwillende trainers van de jeugdteams, dankzij korte en praktijkgerichte scholing, in staat worden gesteld de jeugdspelers gerichter op te leiden.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt, is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een specifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

Zie voor de vele mogelijkheden www.jeugdvoetbalopleiding.nl
 
Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Het uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat. 

Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding uw vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

De filmbeelden geven een goed beeld van de diverse mogelijkheden.

 

# Interne trainerscursus
Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen. ZONDER extra kosten!

 

Drie avonden is te doen voor de gemiddelde jeugdtrainer en daardoor een grote opkomst van de trainers bij de club. Via een praktijkgericht en interactief programma ontstaat er een enorme impuls voor de jeugdafdeling van de vereniging.

 

Inclusief club specifieke trainersmap en totaalpakket met o.a. veel oefenstof.

 

Klik op de link voor een voorbeeld van de interne jeugdtrainerscursus:  https://www.youtube.com/watch?v=oTEz1FJ9O5w

 

# Wedstrijdgerichte jeugdtrainerscursus

De driedelige wedstrijdgerichte jeugdtrainerscursus is ideaal om de jeugdtrainers meer mogelijkheden te bieden binnen de jeugdopleiding. Deze cursus is voetbalinhoudelijk en zeer wedstrijdgericht. Geconstateerde "voetbalproblemen" trainbaar maken is een belangrijk vertrekpunt in het programma.

Klik op de link voor van de  een voorbeeld van de wedstrijdgerichte jeugdtrainerscursus https://youtu.be/DyKjf3HKx9A

 

# Diverse Thema-avonden:

 

Deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren.

 

Er zijn meerdere thema-avonden te boeken:
- Presteren met plezier ; voor trainers, leiders, ouders.
- Coaching ; voor trainers en leiders
- Wedstrijdgericht trainen; voor trainers
- Jeugdopleiding ; voor trainers en leiders
- Wiel Coerver-methode ; voor trainers
- Speelwijze ; voor trainers en leiders
- Wedstrijdanalyse: voor trainers
- De rol van de (op-)leider ; voor leiders
- Wedstrijdgericht trainen ; voor trainers

Zie filmbeelden via de link:   https://www.youtube.com/watch?v=JEvZjww7CJI

 

Jeugdvoetbalopleiding past de scholingsmogelijkheden volledig aan wat de vereniging wenst om te het gewenste maatwerk te komen.

Verenigingen die nadere informatie wensen kunnen, vrijblijvend, contact  opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl