Scholing op maat voor de jeugdtrainers van vv I.S.C. Ingen

Gepubliceerd op 9 september 2019 om 09:36

De vereniging staat bekend om haar actieve jeugdbeleid maar wil meer.

 

vv I.S.C. uit Ingen is een hechte vereniging waarbij de jeugdopleiding gekoesterd wordt.


De vereniging  bouwt planmatig aan haar toekomst. Jeugdvoetbalopleiding speelt specifiek in op de wensen en behoeften van de vereniging.

 

Jeugdvoetbalopleiding heeft ,in overleg met de beleidsbepalers, een scholingsprogramma op maat opgesteld om het niveau van de jeugdtrainers en leiders praktijkgericht (verder) te optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat de continuïteit binnen de jeugdtrainers en jeugdleiders toeneemt.

 

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.


Op deze wijze wil vv I.S.C. Ingen de stijgende lijn, binnen haar jeugdopleiding, verder uitbouwen waardoor de doorstroming vanuit de jeugdafdeling richting de senioren kan verbeteren.

 

Verenigingen die ook belangstelling hebben in een optimale jeugdopleiding kunnen nadere informatie verkrijgen via  info@jeugdvoetbalopleiding.nl.