RODE DRAAD LEERPLAN NU MET FILMBEELDEN PER THEMA

Gepubliceerd op 1 april 2024 om 13:26

Inmiddels is het Rode Draad Leerplan in heel Nederland bij een toenemend aantal verenigingen een groot succes.

 

Steeds meer verenigingen kiezen voor het Rode Draad Leerplan voor een structurele jeugdopleiding.

 

Vanaf dit seizoen worden er filmbeelden van alle thema's verstrekt om de trainingsvormen, vanuit het Rode Draad leerplan, nog inzichtelijker te maken.

Hierdoor kunnen trainers specifiek vanuit de doelstelling trainen en coachen.

Ieder thema wordt met beelden van zowel het 6 tegen 6, 8 tegen 8 als 11 tegen 11 met beeldmateriaal toegelicht.

Waardoor zowel de ervaren als beginnende jeugdtrainers vanuit de essentie kunnen ontwikkelen op zowel individueel - als teamniveau.


Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers zorgt deze invulling voor een verenigingsbrede benadering waar iedereen van profiteert. Doordat de trainers betere trainingen kunnen geven neemt de ontwikkeling en het plezier van de jeugdspelers sterk toe.

Naar aanleiding van de ervaringen van de diverse verenigingen is hier specifiek op ingespeeld zodat het rendement voor de vereniging (verder) kan toenemen en iedere jeugdtrainer op ieder niveau, ongeacht zijn trainerservaring, optimaal de jeugd gestructureerd kan opleiden. Op deze manier ontstaat het gewenste maatwerk.

 

Het Rode Draad Leerplan is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd, toe te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw vereniging te helpen bij een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging.

Of een verenigingen wel of niet beschikt over een HJO of TJC maakt geen verschil bij deze structuur.

Als er geen technische coördinatie is dan is het Rode Draad leerplan ideaal om wel tot een eenduidige jeugdopleiding te kunnen komen. Als er wel technische coördinatie is sluit het Rode Draad leerplan daar perfect op aan en wordt de visie vanuit de vereniging vertaalt en versterkt in de praktijk.


Dankzij maatwerk zullen de spelers een totale opleiding krijgen aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak.


We verdelen alle teams van onder 8 tot en met onder 19 tot vier verschillende groepen:
- Onderbouw (jong) onder 8, 9, 10 in het 6 tegen 6 onderbouw
- Onderbouw (oud) onder 11 en 12 in het 8 tegen 8 onderbouw
- Middelbouw onder 13, 14 en 15 spelers
- Bovenbouw onder 16, 17, 18 en 19 spelers.


Succesfactor is om alle spelers volgens vaste periodieke-thema's op te leiden met als uitgangspunten:
# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel


Voordelen:

 • Via filmbeelden en de specifieke trainingsvormen kunnen alle jeugdtrainers gericht de jeugd opleiden.
 • Per leeftijdsgroep is de oefenstof aangepast op leeftijd en niveau.
 • Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding.
 • Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden
 • De trainers krijgen periodiek ondersteuning, begeleiding en feedback.
 • Via periodiek analyses per trainer kunnen de trainers zich individueel ontwikkelen.
 • De vereniging kan kiezen voor een groot of kleiner pakket wat betreft het aantal begeleidingsmomenten per thema.
 • Totaal zijn er gedurende het seizoen 10 verschillende specifieke thema's.
 • Maatwerk wordt geboden.
 • Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet, etc.
 • Iedere jeugdspeler krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau.
 • Alle trainers werken vanuit dezelfde visie.
 • Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar wat er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode.
 • Rendement jeugdopleiding vergroot enorm: iedereen is op dezelfde wijze met opleiding bezig.


Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen om via scholing, ondersteuning en advies op een wijze die aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging zelf. Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders effectiever kunnen bijdragen van een eenduidige opleiding van de jeugd.

 
Mocht u als vereniging meer willen weten over de invulling van het Rode Draadleerplan kunt u gerust contact met ons opnemen voor een informatie presentatie bij uw vereniging  via: info@jeugdvoetbalopleiding.nl.