INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS BIJ SV NIEUW UTRECHT

Gepubliceerd op 11 augustus 2023 om 12:47

SV Nieuw Utrecht is een hechte vereniging waarbij de jeugdopleiding gekoesterd wordt.

 

De vereniging bouwt planmatig aan haar toekomst. Jeugdvoetbalopleiding speelt specifiek in op de wensen en behoeften van de vereniging.

 

Jeugdvoetbalopleiding heeft, in overleg met de beleidsbepalers, een scholingsprogramma op maat opgesteld om het niveau van de jeugdtrainers en leiders praktijkgericht (verder) te optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat de continuïteit binnen de jeugdtrainers en jeugdleiders toeneemt.

 

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

 

Op deze wijze wil SV Nieuw Utrecht de structuur, binnen haar jeugdopleiding, verder uitbouwen waardoor de doorstroming vanuit de jeugdafdeling richting de senioren kan verbeteren.

 

Mede daarom is gekozen scholing en begeleiding van de jeugdtrainers met als kers op de taart het Rode Draad leerplan.

 

Kortom SV Nieuw Utrecht wil stappen maken met haar jeugdopleiding.

 

Verenigingen die ook belangstelling hebben in een optimale jeugdopleiding kunnen nadere informatie verkrijgen via  info@jeugdvoetbalopleiding.nl.