INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS BIJ RKSV HEER

Gepubliceerd op 18 januari 2023 om 15:33

De vereniging uit Maastricht wil haar jeugdtrainers specifiek scholen.

 

RKSV Heer wil haar jeugdopleiding optimaliseren. Omdat de club veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal er binnenkort een interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden. De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl 
Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een
"rode draad" door de totale opleiding van onze jeugdspelers kan ontstaan.

GROTE VOORDELEN:
- De vereniging mag zelf het aantal cursisten bepalen zonder extra kosten!
- De visie en het beleid van de vereniging zelf zijn het uitgangspunt.
- Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
- De scholing is op de eigen locatie
- Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
- Praktijkgericht
- Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
- De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
- Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
- Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren.

Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de
moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen. Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de
totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers
optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een toenemend aantal verenigingen op een wijze die volledig aansluit bij de wensen en behoeften van de club.

Verenigingen die belangstelling hebben in scholing van jeugdtrainers kunnen, vrijblijvend, contact opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl