Rode draad leerplan slaat aan

Gepubliceerd op 21 juni 2018 om 13:05

Een toenemend aantal verenigingen maakt met succes gebruik van het Rode draad leerplan.

Een unieke leerlijn om verenigingsbreed alle jeugdspelers op te leiden.
Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te 
maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers
is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle 
jeugdspelers beter te leren voetballen waardoor
de ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze 
binnen de totale club kan plaatsvinden.

De Rode draad voor een gestructureerde jeugdopleiding

Het concept ""de rode draad"" is een gestructureerde werkwijze om 
binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd,toe
te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw vereniging te helpen
bij  een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en
behoeften  van de vereniging.

Dankzij maatwerk zullen de spelers een totale opleiding krijgen 
aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de  jeugdspelers 
profiteren van een planmatige aanpak. Zeer veel verschillende vormen
en  trainingen met kwaliteit. We verdelen alle teams van F tot en met A
tot  drie verschillende groepen Onderbouw F-E spelers , Middelbouw D-C 
spelers , Bovenbouw B-A spelers.

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maand-thema's op te 
leiden met als uitgangspunten:

# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

De vereniging kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om tot de 
gewenste ""rode draad"" te komen in haar jeugdopleiding:

# Cursus gericht op individuele ontwikkeling spelers
# Cursus gericht op teamontwikkeling spelers
# Cursus gericht op wedstrijd als leermiddel
# Thema-avonden
# Periodiek clubondersteuning bij de ""rode draad"".
# Rode draad leerplan

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal 
verenigingen om via scholing,ondersteuning en advies op een wijze die 
aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging zelf.

Voordelen:
- Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding.
- Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden
- De trainers krijgen maandelijks ondersteuning,begeleiding en feedback.
- Via maandelijkse analyses per trainers kunnen de trainers zich individueel
- Maatwerk wordt geboden.
- Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet,etc
- Iedere jeugdspelers krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij
   rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau.
- Alle trainers werken vanuit dezelfde visie.
- Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar 
wat er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode.

Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de  
vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders
effectiever kunnen bijdragen aan een eenduidige opleiding van de jeugd.

Voor nadere informatie kunt u ,vrijblijvend,contact met ons opnemen 
via:info@jeugdvoetbalopleiding.nl.