Verenigingen die waarde hechten aan een gestructureerde jeugdopleiding hebben een grote uitdaging om alle jeugdkaderleden op dezelfde golflengte te krijgen. Ideaal is om, dankzij de clubspecifieke benadering, alle jeugdtrainers en jeugdleiders te scholen nog meer betrokkenheid en motivatie bij deze belangrijke doelgroep te realiseren. 

Clubspecifieke scholing is interactief en geschikt voor alle geledingen van de jeugdafdeling. Omdat het niveau van de jeugdopleiding van de vereniging afhankelijk is van het niveau van het jeugdkader zullen thema-avonden voor een positieve impuls zorgen.

Diverse thema-avonden:

 • De Wiel Coerver methode
 • De rol van de leider
 • Wedstrijdanalyses
 • Coaching
 • Speelwijze
 • Wedstrijdgericht
 • Jeugdopleiding
 • Pupillen-training
 • Junioren-training

De thema avonden zijn zowel los als gezamenlijk te reserveren.

Grote voordelen:

 • De vereniging bepaalt het aantal deelnemers
 • Visie en beleid van de vereniging zijn het uitgangspunt
 • Clubspecifiek; maatwerk!
 • Scholing op eigen locatie
 • Interactieve werkwijze
 • Laagdrempelig; iedere trainer kan ermee aan de slag
 • De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm
 • Motivatie en betrokkenheid jeugdkader neemt toe
 • Continuïteit