Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle jeugdspelers beter te leren voetballen. Hierdoor kan de ontwikkeling van het individu en het team op een passende wijze verenigingsbreed plaatsvinden.

Het Rode Draad leerplan kan dankzij deze Rode Draad jeugdtrainerscursus optimaal worden toegepast.

Eerste cursus avond

19.00 uur Inleiding

19.15 uur Demo op het veld

20.15 uur Pauze

20.30 uur Terugkoppeling

21.00 uur Visie

21.45 uur Vragen

22.00 uur Afsluiting

Tweede cursus avond

19.00 uur Inleiding

19.15 uur Trainers geven training

20.15 uur Pauze

20.30 uur Terugkoppeling

21.00 uur Visie

21.45 uur Vragen

22.00 uur Afsluiting

Derde cursus avond

19.00 uur Inleiding

19.15 uur Trainers geven training

20.15 uur Pauze

20.30 uur Terugkoppeling

21.00 uur Visie

21.45 uur Uitreiking certificaten

22.00 uur Afsluiting

Wat zijn de voordelen van een Rode Draad jeugdtrainerscursus?

  • De vereniging bepaalt het aantal cursisten dus er zijn geen extra kosten bij meer deelnemers.
  • Het Rode Draad leerplan zal optimaal kunnen plaatsvinden dankzij beter inzicht van de jeugdtrainers.
  • Het is clubspecifiek dus maatwerk.
  • De scholing is op de eigen locatie.
  • De cursus is interactief en praktijkgericht
  • Laagdrempelig: iedere jeugdtrainer kan hiermee aan de slag.
  • Iedereen komt op dezelfde golflengte waardoor de doorstroming van de jeugd naar senioren vergroot.
  • De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
  • Continuïteit trainersstaf neemt toe.
  • Het niveau van de vereniging vergroot sterk.